گروه نقاشان انتزاعگرای آمریکا

گروه نقاشان انتزاع گرای آمریکا: AMERICAN ABESTRACT ARTISTS.

شماری از نقاشان آمریکایی تحت این عنوان گرد هم آمدند(1936). نمایشهای سالانه آثارشان باعث استحکام و اشاعه  سنت آکادمیک کوبیسم در آمریکا شد.

  

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.