کپی کردن آری یا نه

تصور اینکه اثر هنری باید یگانه و یونیک باشد در دوران مدرن به اوج خود رسید. بیان اندیشه و احساس هنرمند به یگانه تفکر غالب در فضای هنری تبدیل شد. از آن جایی که هنر مدرن در پاریس متمرکز بود، اکثر ایرانیانی که در دوران پیش از انقلاب برای ادامه تحصیل هنر به پاریس رفته بودند، هنگام بازگشت این سوغات را برای دانشگاه های هنر به ارمغان آوردند. کپی نکردن به شعار مهم آموزش های هنری تبدیل شد. اما قبل از ورود هنر مدرن به ایران، در مکتب کمال الملک کپی کردن یکی از عناصر اصلی هنر بود. هر دو شیوه حالتی از افراط و تفریط را تجربه کرده اند. و این افراط و تفریط صدمه هایی به آموزش نقاشی وارد کرده است.11

کپی کردن به عقیده نگارنده باید با ظرافت تبیین شود و مفاهیمی چون بررسی آثار هنرمندان به لحاظ فرم و رنگ و همچنین تجربه مشق کردن از روی آثار بزرگان باید در آموزش های امروزه ما لحاظ شود. این توصیه برای آموزش نباید به افراط در گذشته و تفریط در دوران هنر مدرن در ایران بدل شود. این تفکر که در ترم های اول آموزش هنرجو به دریافتی شخصی رسیدن و دستخط خود را در رنگ و فرم پیدا کردن باید با احتیاط مورد بازبینی قرار بگیرد. زیرا این نتیجه سال ها کار و مشق کردن و همچنین مطالعه و تجربه زندگی است.

کپی کردن می تواند در ساختار یا در موضوع باشد. به عوان مثال توجه به مسئله مادر و شستن بچه در آثار اوتامارو کیتاگاوا (۱۷۵۳ –  ۱۸۰۶) نقاش ژاپنی بر آثار مری استیونسن کست (به انگلیسی: Mary Cassatt) ( ۱۸۴۴ – ۱۹۲۶) نقاش آمریکایی قرن نوزدهم میلادی گذاشت. سبک نقاشی کست امپرسیونیسم بود اما موضوعات آثاراش متاثر از آثار اوتامارو  است.

slide_30 

پیکاسو نیز در اثر معروف و تاریخ ساز خود به نام دوشیزگان آوینیون در سه چهره از پنج چهره زنی که کار کرده متاثر از ماسک های آفریقایی بود.

در تصاویر زیر راست: ماسک افریقایی چپ : بخشی از اثر دوشیزگان آوینیون  است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.