کلاژ

تکه‌چسبانی، چسبانه‌کاری یا کلاژ ( به فرانسوی Collage )اسم آن از کلمه فرانسوی (Coller) به معنای چسباندن برگرفته شده است.

هنر کلاژ (Collage Art)، یک فرم هنری است که  در خلق آثار تجسمی به کار می رود و  در آن مصالح و مواد مختلف (چون کاغذهای رنگی، مقوا، پارچه، ریسمان، بریده روزنامه، عکس و …) را بر سطح بوم، تخته یا مقوا می‌چسبانند؛ و گاه با نقاشی و طراحی به تکمیل آن می‌پردازند.
پابلو پیکاسو، نقاش کوبیسم، اولین هنرمندی است  که کلاژ را برای نقاشی (طبیعت بی‌جان با صندلی ۱۹۱۲) بکار برد. این شیوه در اوایل سده بیستم مورد توجه هنرمندان مدرنیست مانند جرج براک، هانری ماتیس، کازیمیر ماله‌ویچ، دیوید هاکنی و همچنین در سایر سبک های هنری مانند دادائیسم، فوتوریسم، کنستروکتیویسم، سورئالیسم بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

هنر کلاژ یکی از عوامل اصلی ایجاد نوآوری در هنر معاصر است. چنانچه هنرمندان رشته های فیلم و ویدئو، مونتاژ عکس و … نیز ممکن است در توسعه هنر چندرسانه ای از المان های هنر کلاژ بهره گرفته و آثاری بدیع خلق نمایند.

تکه چسبانی یا کولاژ collage (فرانسوی)

اسلوبی است که در آن مصالح وموادمختلف چون مقوا-پارچه-ریسمان-بریده روزنامه-عکس وغیره)رابرسطح بوم وتخته ومقوامی چسبانند. ترکیب بندی حاصله گاه با نقاشی وطراحی کاملتر میشود نقاشان کوبیست-دادایست وسورئالیست این روش را بکارمیبرند ماتیس وبرخی دیگر به جای اشیای مختلف دم دستی فقط از بریده کاغذهای رنگی استفاده می کردند

کاغذ چسبانده:

اصطلاحی است مربوط به اسلوب  چسبانیدن انواع مختلف کاغذ ( چون روزنامه ، کاغذ دیواری ، بلیط ، برچسب ، و جز اینها ) بر پهنه نقاشی.

براک ابداع کننده این اسلوب بوده است. سپس پیکاسو و بسیاری نقاشان دیگر آن را بکار بردند . ماتیس نیز برای تمرین رنگبندی یک سلسله از آثارش از بریده کاغذ های رنگی استفاده می کرد ( تکه چسبانی )