کاربرد فرم برقع در فضای شهری

از فرم برقع در فضای شهری مخصوصا استان هرمزگان استفاده شده است. این آثار شاید به لحاظ هنری ارزش قابل تاملی نباشد اما به عنوان سمبل می تواند روزنه هایی را برای مردم هویدا کند. استفاده از فرم برقع و زن جنوبی در میدان شهر را در لینک زیر ببینید.

«برای مشاهده تصاویر کلیک کنید»

DSCF8876برای مشاهده موزه برقع اینجا کلیک کنید.