مبانی هنرهای تجسمی کاربرد خط در ترکیب بندی عکس

کاربرد خطوط در ترکیب بندی  عکس و تاثیر آن در کیفیت عکس ها بسیار حائز اهمیت است. خط از ارکان اصلی در چیدمان کادر عکس می باشد. تنوع خطوط در کادر باید آگاهانه باشد. در هنرهای بصری خط به خاطر ماهیت خاصش، دارای توان و انرژی بسیار است. حرکت، قلمرو واقعی خط است. خلاف نقطه که محدود به کانون تصویر شده است واز این رو ایستا است، خط در ذات خود پویاست.خط می تواند دردست یک هنرمند بسیار ظریف و لرزان باشد و یا درشت و سنگین. خط ممکن است حالتی مردد و جست و جوگر ویا سرگردان را به خود بگیرد. خط می تواند عمودی با روحیه ای ایستا و مقاوم ، افقی و آرام و مایل و مورب و بسیار پویا و متحرک باشد.خطوط شکسته،زیگزاگ، منحنی، ضخیم، نازک و … می توانند هر کدام توانایی بیان گوناگونی داشته باشند و احساسات عمیقی را بیان کنند. خط مفاهیم مختلفی را در اثر به مخاطب انتقال می دهد.

« برای مشاهده تصاویر کلیک کنید »

«برای مشاهده مبانی هنرهای تجسمی اینجا کلیک کنید»

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.