چیچکای خاک

چیچکای خاک

خاک، آغازگر است. اینجا قصه خاک را آغازی نیست. بانوی خاک به هزار نقش قصه می گوید و به هزار رنگ آواز می خواند. آری در هرمز آواز خاک وامدار پر جبریل است.

این اثر در دانشگاه هرمزگان اجرا شده است.

5

برای دیدن آثار در اندازه ی بزرگ روی تصاویر کلیک کنید.

برای مشاهده سایر نقاشی های احسان میرحسینی کلیک کنید

2 Comments on چیچکای خاک

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.