پژوهش

پژوهش از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید.

-پژوهش در زمینه ی ایده بسیار حائز اهمیت می باشد.

-قبل از پژوهش درباره ی ایده باید اطلاعاتی درباره ی تاریخ هنر، سبک و زیبا شناسی داشته باشیم. این پیش آگاهی در بررسی و تحقیق درباره ایده به شما بسیار کمک خواهد کرد.

-پژوهش درباره ی ایده در ابعاد مختلف نظری، بصری، تکنیکی و … می تواند باشد.

– ایده به چه مسائل نظری مانند اجتماعی ، فرهنگی، فلسفی و غیره مرتبط است ؟ هنرمند باید آگاهی‌های لازم در این زمینه ها را مورد بررسی قرار دهد.

– پس از انتخاب موضوع مهارت های لازم در این زمینه را کسب کند.

– هنرمند باید آثار هنرمندانی که در این زمینه کار کرده اند جهت دوباره کاری نکردن و کشف عرصه‌ها هی ناشناخته را مرور کند.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.