هوای باز

هوای باز: PLEIN AIR [ فرانسوی].

نقاشی مستقیم از طبیعت و  همچنین آثاری که احساس هوای باز و جو را القا کنند را گویند. در گذشته نقاشان در طبیعت فقط پیش طرح هایی را برای کار در کارگاه فراهم می کردند. (مثلا : کانستبل ونقاشان بار بیزن)بعد از امپرسیونیسم (حدود 1870 ) با ابداع خمیر رنگ لوله ای امکان استفاده از نقاشی در فضای باز بیشتر شد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.