هنر مفهومی

کانسپچوآل آرت ( هنر مفهومی ):Conceptual art
قالب و نظریه ای در هنر غرب که از اواخر دهه 1960 پس از مینیمال آرت پدید شد و سرآغاز پست مدرنیسم بود (سُل لِویت ، در سال 1967 ، این اصطلاح را برای توصیف آثار خودش و آثار همانند آن که ( مشارکت ذهن تماشاگر را بیش از چشم یا عاطفه او می طلبد ) ، به کار برد ) در این نظریه ، مفهوم ( انگاشت کلی از موارد خاص ) اهمیت دارد و نه چگونگی ارائه آن ، فکر هنرمند مهم است   و نه شی ء هنری.

هدف رسانیدن مفهوم یا ایده معین به مخاطب است ، وسیله بیان هرچه باشد . در نتیجه، کاربست قالبهای هنری متداول نیز امری غیر لازم است. بنابراین (هنرمندان مفهومی ) انگارها و اطلاعات مورد نظرشان را به مدد مواد گوناگون و نا همخوان چون مقاله، عکس، سند، نمودار، نقشه، فیلم سینمایی یا ویدئویی و جز اینها – و نیز از طریق زبان گفتاری به مخاطبان انتقال می دهند .
داگلاس هیوبلر ، جوزف کاسوت ( لارنس وینر ، بروس نومن از میان آمریکائیان ، و گروه هنر و زبان از میان انگلیسیان جزو نمایندگان کانسپچوآل آرت بوده اند.

دایره المعارف، رویین پاکباز

هنر مفهومی: این اصطلاح بر گونه های مختلف هنری دلالت دارد که در آن ها فکر و ایده هنربیش از وسیله بیان و کار نهایی اهمیت دارد هنر مفهومی در مراحل اولیه خود به شکل های مختلفی عرضه شد ولی به مرور به گزارش یک ایده رخداد یا فعالیت با استفاده از مطالب مکتوب. تصاویر. فیلم های ویدیویی واشیاء واقعی تحول یافت . ریشه اصلی هنر مفهومی به مارسل دوشان باز می گردد. ولی در دهه 1960 بود که هنر مفهومی به یک پدیدار مهم بین المللی تبدیل شد. هنرمندان مفهومی در واقع می خواستند هنر را از قید اشیاء و در نتیجه ارزش های تجاری و سودا گرانه آن رها سازند و مرز بین شیء هنری و اشیاء دیگر را ازمیان بردارندو می گفتند تابلوهای نقاشی و مجسمه ها چیزی بیش از وسیله انتقال اندیشه ها و توصیف رخدادها و وضعیت ها نیستند بنابراین عکس ها. متن ها . نقشه ها. نمودارها. نوارهای کاست و ویدیو و اشیاء دیگر نیز میتوانند همچون رسانه ارتباطی مورد استفاده قرار گیرند. ازجمله هنرمندان برجسته مفهومی. جوزف کاسوت در خور ذکراست. که در کاری با عنوان یک و سه صندلی(موزه هنر مدرن نیویورک 1965) یک صندلی واقعی. تصویر یک صندلی و تعریف لغتنامه ای ” صندلی” در جوار هم قرار دارد. 

<<برای مشاهده سایر سبک های هنری کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.