معماری صفویان

صفویان از دودمان ایرانی بودند که بین سالهای 907 تا 1135 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمین های مجاور آن فرمانروایی کردند.

هنر معماری:

معماری صفویه در زمان سلطنت شاه عباس آغاز می شود که پایتخت امپراتوری صفویه را از قزوین به آنجا منتقل کرد طرحهای اصلی شاه عباس برای اصفهان چهارباغ و میدان نقش جهان بودند- میدان نقش جهان محل ملاقات شاه و شهروندان بود این میدان زمین چوگان هم بود (دروازه های مرمرینی که شاه عباس اول برپا ساخت هنوز در دو انتهای میدان باقی است).

یک ویژگی مهم شهرسازی شاه عباس این بود که طرح وی متضمن خراب کردن شهر قدیمی نبود شهر جدید صرفاً از جایی شروع می شد که اصفهان قدیمی پایان می یافت.

طی سلطنت شاه عباس دو تا از بزرگترین شاهکارهای معماری صفویه ساخته شد: بنای مسجد شیخ لطف اله و مسجد شاه

مسجد شیخ لطف اله برخلاف مسجد شاه نماز خانه ای خصوصی بود که برای عبادت شخصی شاه طرح شده بود یکی دیگر از این بناها- بنای عالی قاپو بود که اقامتگاه جایگاه، تالار شرفیابی و راهروی دولتی متصل به حومه ی قصر بود.

بعدها این بناها توسط قاجاریان ویران هم شده است – در دوره قاجار به ویژه طی حکومت پسرناصرالدین شاه برای مثال بیست ستون چوبینی که در ایوان چهلستون نصب شده بود در ابتدا با آینه کاری ظریفی پوشیده شده بودند. همچنین نقاشی های دیواری زیبای صفوی در تالار بزرگ و دیگر قسمتهای ساختمان با لایه ای از گچ پوشانده شدند و روی آن هنرمندان قاجار نقاشی های کم ارزش خود را کشیدند- رنگ زدنهای بی جا روی حاشیه کوبی مرمر دیوارها و قاب های آینه کاری شده ی خسارت هایی بود که در دورانهای بعد به بنا وارد شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.