هنر قومی

هنر قومی: FOLKART

1-بنوعی  هنر  سنتی، که ریشه در شیوی زندگی مردم عادی یک کشور یا یک ناحیه  دارد . شامل اشیایی است که به روال سنتی توسط صنعتگران فاقد آموزش رسمی ساخته می شوند، و برای مصارف روزمره یا در موقعیتها ی خاص (چون مراسم عروسی ،جشن ،عزاداری ) به کار می روند. کنده کاری روی چوب، گلدوزی، تور دوزی، سبد بافی، سفالگری، گلیم بافی، نقاشی پشت شیشه و غیره، از انواع مشخص هنر قومی به شمار می آیند.

2-در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم چنین انگشتانه می شد که هنر قومی باز تاب دیر هنگام هنر حرفه یی مربوط به زمان قدیم است. (مثلا ،تصویرهای نظری سده نوزدهم در کشورهای کاتولیک را بر گرفته از هنرباروک می دانستند) ولی کارشناسان امروزی بر آنند که هنر قومی سنت مستقلی در طرح و صناعت دارد، که اگر  چه در مواردی تحت تاثیر هنر حرفه یی قرار گرفته، ویژگی و اسلوبهای خاصی را حفظ کرده است. هنر قومی از تغییر سلیقه های روز کمتر اثر می پذیرد .

3-روشهای آن در یک محل از نسلی به نسل دیگر می رسند، و الگوهای سنتی آن با اندک تغیراتی پایداری مانند (مثلا:نمدهای روستایی در ایران). محتملا استمرار هنر قومی ناشی از تداوم روستانشینی با ایل نشینی بوده است. کوششهای روشنفکران شهر نشین برای احیای هنر قومی یا بازسازی آثاری از این دست، موفقیت چندانی نداشته است(مثلا: جنبش هنرها و پیشه ها ). [با «هنر مردمی» (مثلا: نقاشی قهوه خانه در ایران) که غالبا در خارج از حوزه فر هنگ خواص جامعه پدید می آید، اشتباه نشود].

دایره المعارف هنر: روئین پاکباز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.