هنر صفویان

صفویان از دودمان ایرانی بودند که بین سالهای 907 تا 1135 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمین های مجاور آن فرمانروایی کردند.

شکوفایی هنر در زمان صفویه:

از بسیاری جهات صفویان وارثان سنتهای هنری درخشان دربار تیموریان هرات در خراسان بودند اگر چه پایتخت شاه اسماعیل در تبریز در شمال غربی ایران بود وی هرات را به صورت دومین شهر امپراتوری و اقامتگاه جانشین بلافصل خویش درآورد.بدین سان او سنتها هنری آن شهر را که به آتن ایران ملقب شده بود به ارث برد

– یکی از اقدامات شاه اسماعیل همراه بردن نقاش هنرمند بهزاد به تبریز بود که مکتب تبریز را در نقاشی پایه گذاری کرد. شاه اسماعیل بسیار به نقاشی بهزاد علاقه مند بود چنان که در جنگ چالدران با عثمانی بهزاد و خوشنویس مورد علاقه اش شاه محمود را در غاری امن پنهان کرد.

هنر شاه طهماسب:

در دوران شاه طهماسب فنون مختلفی که هنر کتابسازی را تشکیل می دادند به درجه ی کمال رسیدند شاه طهماسب نه تنها حامی هنر بود بلکه خودش نیز اوقات زیادی از جوانی را صرف آموختن نقاشی کرده بود- «شاه طهماسب حامی خوش قریحه و سخت گیری بود که کار هنرمندانش را از نزدیک زیر نظر داشت چنانکه گویی کار خود اوست»

شاهنامه طهماسبی:

یکی از آثاری که اسماعیل اول و طهماسب نوشته ای است تحت سرپرستی شاه اسماعیل برای پسرش طهماسب که  پس از مرگ اسماعیل کامل نشد این اثر شاهنامه طهماسبی است که شامل 250 نقاشی مینیاتور است.

شاه عباس:

شاه عباس اول فاقد آن دلبستگی شدید و یکجانبه به هنر نقاشی بود که پدربزرگش شاه طهماسب از خود نشان داده بود به طور کلی شاه عباس به هنرهای مورد لزوم کشور (معماری و شهرسازی) و هنرهای مفید فایده ی اقتصادی (تولید سفالینه ها و پارچه و فرشهای قابل صدور) توجه بیشتری داشت- بهرحال شاه عباس ارتباط خوبی با هنرمندان داشت در یک مورد، تصویری که رضا عباسی کشیده بود شاه را چنان شیفته کرده که دست های هنرمند را بوسید و در موارد دیگر گفته شده که شاه در حالی که خوشنویس مورد علاقه اش علیرضا در حال کار بود شمع را نگه می داشت- خط بسیار زیبای علیرضا زینت بخش ایوان ورودی مسجد شاه اصفهان، مسجد شیخ لطف اله و گنبد بالای مقبره امام رضا در مشهد است.

طی سلطنت عباس اول دست کم دو سبک مختلف نقاش پدید آمد از یک سو رضا عباسی دستاوردهای پیشینیان را در هنر تصویرنگاری نوشته ها به اوج رساند و از سوی دیگر نابغه پرخاشگر و تندخو صادق بیگ افشار که واقع گرایی شگفت آوری در نقاشیهایش نشان داد که بیانگر حرکتی جدید در هنر صفوی بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.