هنر زیبا

هنرزیبا: fine art
اصطلاح (هنر زیبا) در رده بندی هنرها چندان قدیم نیست.در سده سوم میلادی فیلستراتوس [مهمتر] هنرها – شعر.موسیقی. نقاشی.و پیکره سازی – را از صنعتگری متمایز کرد؛ و آنها را همانند(علوم) در زمره انواع حکمت دانست.

ولی در قرون وسطی این تمایز از میان رفت. لئوناردو داوینچی در دوران رنسانس؛ میان هنرهای بصری و مهارتهای یدی تفاوت قایل شد، و آنها را در رده علوم انسانی جای داد.متفکران سده هفدهم یکسره هنرها را از علوم جدا کردند.

سرانجام، در سده هجدهم، مفهوم هنر زیبا به وجود آمد. در این زمان، شعر ،موسیقی،نقاشی، پیکره سازی، معماری و رقص بر مبنای پیوندشان با زیبایی در یک مقوله جای گرفتند.     
شارل باتو دررساله خود (1746) ، هنرها را به سه گروه تقسیم کرد: هنرهای سودمند (چون انواع فراوردهای صنعت دستی):هنرهای زیبا (مشتمل بر پیکره سازی، نقاشی، موسیقی، شعر)، و هنرهایی که سودمندی و زیبایی را تواما در خود دارند(معماری، سخنوری).

دالامبر در مقدمه دایره المعارف(1751-1780)، نقاشی، پیکره سازی، معماری، شعر و موسیقی را در فهرست هنرهای زیبا آ ورد. پیشنهاد او تثبیت شده است. بر همین مبنا، در انگلستان  اصطلاح «پنج هنر» را گاه مترادف با هنرهای زیبا به کار می برند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.