نوسنگی

نوسنگی: ۸۰۰۰ قم

۱-انسان به تعقل رسیده و به تدریج در روستاها مستقر شدند.

۲-اختراع کشاورزی و اهلی کردن حیوانات.

۴-ساختن ابزار و سلاح مانند نوک پیکان، تیغه چاقو و تبر با سنگ صیقل خورده

۵-صنعت سفالگری به صورن رنگی و منقوش با دست شامل کوزه، ظروف، پیاله، پیکره های کوچک اندام و مهره های چهارگوش برجسته کاری شده

۶-آثار سفالگری دوره نوسنگی

در بین النهرین و جنوب غربی ایران ۷۰۰۰ ق م

در مصر ۵۰۰۰ ق م

در اروپا۵۰۰۰ ق م

Neolithic

استون هنج:

یکی از آثار به جا مانده از دوران نوسنگی در اروپا بقایای معماری معروف به مگالیتیک( درشت یا خرسنگی ) در سالزبری انگلیس که به استون هنج معروف است و همچنین در کارناک فرانسه است. احتمالا پرستشگاه آیینی است.

Neolithic Neolithic  Neolithic

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.