نمایشگاه گاریز یا زیبایی شناسی درد-ویدئو

ویدئو این ویدئو با همکاری دوست عزیز و هنرمندم جناب شهاب آب روشن ساخته شد. اگر تصویر برداری خوب و تدوین مناسب شهاب عزیز نبود این ویدئو شاید به این کیفیت ساخته نمی شد.

«برای دیدن سایر نمایشگاه ها کلیک کنید»

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.