نمایشگاه گاریز یا زیبایی شناسی درد-ترکیب عکس و متن

در این نمایشگاه که با دغدغه زیست محیطی شکل گرفته از دو اتفاق الهام گرفته شده است. یک مرگ گاریزها دو یکی از سنن قدیمی که در ادامه آمده است. یکی از سنن و آداب و رسوم مردم حاشیه خلیج فارس به ویژه ساحل نشینان هرمزگان در قدیم این گونه بوده است که وقتی فردی از دنیا می رفته؛ لباس های اورا به دریا می انداختند و بر این باور بودند که با این کار، دریا، غم و اندوه بستگان متوفی را با خود می برد و فرد متوفی را تطهیر می کند.  در این آثار پارچه ها به صورت نمادین کنار ماهیان مرده اجرا شده اند که به لحاظ بصری شکل زیبایی ایجاد می کنند اما پشت هر دو (ماهی و پارچه) درد و مرگ نهفته است . به همین دلیل عنوان نمایشگاه”زیبایی شناسی درد“ می باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید. زیر هر تابلو یک متن وجود دارد. متن ها به صورتی نوشته شده که در ظاهر ارتباط چندانی با عکس ندارد و  مخاطب را به چالش می کشد اما در نهایت همین تناقض بین نوشته  و  عکس باعث ایجاد خوانش سومی در ذهن مخاطب می شود.

Picture5

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.