نمایشگاه آثارآنه محمد تاتاری

نمایشگاه آثار آنه محمد تاتاری در گالری اعتماد برگزار می شود.

افتتاحیه نمایشگاه :جمعه 22 آبان ماه 1394

ازساعت 15-20 / نمایش تا تاریخ 3 آدرماه 94

 

گزیده ای از آثار

     

   

 

                                                     

1 Comment on نمایشگاه آثارآنه محمد تاتاری

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.