نقاشی دیواری در ایران باستان

نقاشی دیواری در ایران باستان:
از اوایل هزاره ی اول قبل از میلاد اقوام آریایی کم کم به سرزمین های ایران وارد شده و سرنوشت سیاسی و فرهنگی این مناطق را بدست گرفتند. با قدرت یافتن و تمرکز این قوم, حکومت هایی چون مادها, پارس ها وپارت ها تشکیل شد.اولین امپراطوری ایران حکومت هخامنشی بود که توسط کوروش تآسیس شد. کوروش اقوام و ملل مختلف را زیر پرچم واحدی در آورد و از حاصل جمع هنر آنها برای خود فرهنگ و هنری جهانی ساخت پس از هخامنشیان, سلوکیان بر سر کار آمدند که در اصل یونانی بودند و هنر یونانیان در ایران رواج یافت. پارت ها پس ار سلوکیان تلاش کردند تا تلفیقی میان هنر ایران و یونان بوجود آورند. در زمان ساسانیان بازگشت به هنر هخامنشی دیده می شود و تلفیق هنرایرانی و غربی نیز وجود دارد در ایران باستان نقاشی مسیری نو را انتخاب می کند و به جای نقوش کوچک روی سفال, هنرمند نقاش تصاویری در اندازه های بزرگ بر دیوار بنا ها می آفریند. هنر نقاشی دراین دوران از دسترس وفهم مردم دور شده و در خدمت قدرتمندان و درباریان قرار می گیرد و زبانی نسبتآ پیچیده برای مخاطبین خاص انتخاب می کند. نقاشی های به جا مانده از نقاشی های دیواری ایران باستان محدود است نقاشی های دیواری وابسته به هنر معماری بوده و در هماهنگی با فضا های داخلی در اندازه های بزرگ با هدف آراستن بناهای شکوهمند با ابزار تمپرا اجرا شده است.

خصوصیت نقاشی های دیواری ایران باستان این دوره عبارتست از:
1_استفاده از رنگ تخت همراه با خطوط کنار نما
2_ساده کردن فرم ها ونقوش
3_حضور شاه و اعمال و رفتاراو محور می باشد.
4_ شاه همواره قدرت خود را از ایزد گرفته است.
5_ بکار بردن قرارداد های ویژه ای در ترسیم اندام شاه و دیگر شخصیت ها و رعایت مواردی چون محل استقرار او, اندازه, حالت و نوع پوشاک و اعمال او
6_تنوع رنگ ها بسیار محدود است و به کار بردن آن ها بیشتر بر مبنای مفاهیم نمادین و یا تزیینی صورت می پذیرد
7_ ترکیب بندی ها اغلب ساده و سترگ نما و پیکره های اصلی در اندازه بزرگ بر زمینه ای با رنگ های تخت و ساده می باشد.
8_نقوش تزیینی در زمینه یا حاشیه های تصاویر و یا در پوشاک افراد دیده می شود
9_تزیینات وآراستن صحنه ها انتزاعی است طوری که بعد ها در دنیای اسلام نیز به کار رفت
10_کمبود نقاشی های دیواری بر جا مانده از دوره های مختلف ایران باستان با حجاری ها و ظروف سیمین و زرین جبران شده است.
11_ارتباط تنگا تنگی بین نقوش مذکور و مضامین و شیوه ی اجرایی نقش دیوار های آن دوره وجود داشته است
تمپرا: تمپرا یکی از روش های قدیمی در نقاشی می باشد که در آن گرد رنگ را با زرده یا سفیده تخم مرغ رقیق شده با آب مخلوط می کنند و بر روی زمینه به کار می برند.

 

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.