نردبانی برای نجات

این اجرا برای تلفات آبزیان خلیج فارس توسط کشند قرمز انجام شده است.

اصطلاح کشند قرمز معمولاً به پدیده ای اطلاق می شود که در اثر افزایش بیوماس(توده زنده) جلبکی درآب رنگ آب دریا تغییر می یابد. بعلت وجود پیگمانهای رنگی درجلبکهای میکروسکوپی ، این پدیده منجر به تغییر رنگ آب به رنگهای صورتی،قرمز،قهوه ای ،فندقی، سبز تیره و رنگهای دیگر میشود .

بسیاری از گونه های تشکیل دهنده شکوفایی، فاقد اثرات تهدیدکننده بر انسان و محیط زیست بوده و حتی از اصلی ترین تولیدکنندگان انرژی در رده های پایین زنجیره غذایی دریایی بشمار می آیند . اما در صورتی که کشند قرمز حاوی گونه های مضر و سمی بوده و یا با افزایش ویسکوزیته آب موجب پایین آمدن سطح اکسیژن آب گردد، و تلفات آبزیان را بدنبال خواهد داشت.

 11

22

33

44