نئو دادا

نئو دادا: Neo-Dada

1- جاسپر جانز

2- رابرت راشنبرگ

نئو دادا از میانه دهه50 تا میانه دهه 60 آمده است و برای آثار جاسپر جانز و رابرت راشنبرگ گفته می شود اما زیاد درست نیست، بخشی از آثارشان نئو داداست. چون مثل دادائیست ها از اشیاء استفاده می کردند.

جاسپر جانز و رابرت راشنبرگ مثل پیکاسو و براک که کوبیسم به وجود آوردند. آن ها مقدمه پاپ آرت آمریکایی را به وجود آوردند.

این دو ارتباط بین پاپ آرت با بدنه مدرنیسم در هر دو جنبه فرمالیسم و آوانگارد را نشان می دهند.

همان کاری کرد که گروه مستقل در انگلستان کرد و مقدمه پاپ آرت انگلیسی شد.

JOHNSجانز:
« جسپر(نقاش ، پیکره ساز، و چاپگر آمریکایی، 1930-) .
اوایل در سبک کارش به رائو شنبرگ و پاپ آرت آمریکایی نزدیک بود (دهه 1950) اما همواره از اسلوب نقاشانه اکسپرسیونیسم انتزاعی  بهره می گرفت.
جانز ،نخست، اشیای عادی را در نقاشیهای خود به کار می برد، و یا از آنها قالب گیری می کرد(مثلا”: پرچم- 1954). این نقاشیهای او که غالبا” با رنگ روغنی و مومرنگ اجرا شده اند، جلوه نقش چسبانده و نقش برجسته دارند. موضوعهای انتخابی او ( عدد، دایره نشانه گیری، پرچم ،نقشه جغرافیا، نمودار) ، کاملا عینی ، طنز آمیز ،و دو پهلو هستند.
به تدریج ،کار او از بازنمایی قابل تشخیص فاصله گرفت ،بی آنکه به انتزاع مطلق برسد(مثلا”: روشنایی هارلم-1967) .غالبا”،در این آثار نیز اشیای دم دست (چون خطکش ،مسواک ،جارو ،و جز اینها)، و حروف و نوشته های چاپی دیده میشوند. جانز در آثار متاخرش همین شیوه را ادامه می دهد، و همواره کیفیتی از بازنمایی را حفظ میکند. او ،همچنین، با استفاده از روش های لیتو گرافی و سیلک اسکرین، آثار چاپی تولید میکند. از جمله دیگر آثارش: هدف تیراندازی با چهار چهره (1955) ؛ روزهای دبیرستان (1964) ؛ زن گریان(1975).»

دایره المعارف هنر: رویین پاکباز

ویژگی جاسپر جونز و رابرت راشنبرگ:

1- جانز و راشنبرگ در نقاشی استاد بودند.

2- حرکت هر دو به سمت شی بوده است.

3- گذر از چهارچوب بوم.

گذر از چارچوب بوم پست مدرن نیست، لیت مدرن است؛ زیرا به همان میزان که فرمالیسم مدرن را نفی می کند. اما زیاد از آن فاصله نمی گیرد. چون آوانگارد است پس پست مدرن نیست.

4- نفی ناب گرایی گرینبرگی از این زمان شروع می شود.

گرینبرگ برای هر چیزی تعریف دارد.به عنوان مثال در تعریف نقاشی مدرنیستی می گوید:

نقاشی 2 بعدی است. نباید 3 بعدی کار شود اما اگر 3 بعدی کار شود نقاشی نیست. بنابراین گذر از چارچوب یعنی گذر از مدرنیست. اما به منظور رد کل مدرنیست نیست. مانند اینستالیشن، آرت پوورا و پاپ آرت که (لیت مدرن است چون فرمال مدرنیست را رد می کنند) اما در آوانگاردیسم تاثیر بیشتری می گذارند.( تاکید بر آوانگارد دارند که پست مدرن نیست)

5-راشنبرگ ارجاعات هنری به تاریخ هنر دارد. شمایل نگاری دارد.( در وارهول هم شمایل نگاری داریم)

6- استفاده مستقیم از مطبوعات

نئو دادا مقدمه است بر پاپ آرت آمریکا که در زیر دو تن از مهم ترین شخصیت ها معرفی شده است.

Neo-Dada

نئو دادا

 

Jasper Johns

جاسپر جونز

1

Robert Rauschenberg

رابرت راشنبرگ

2

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.