مکتب هرات

مکتب هرات  نیمه اول سده ی نهم هجری پس از مرگ تیمور فرزندش شاهرخ به حکومت رسید و هرات را به پایتختی برگزید ولیعهد شاهرخ که بایسنقر میرزا بود هنرمندان را به سمرقند دعوت کرد و از آنجا به هرات منتقل نمود خصوصیات آثار این دوره عبارتند از:
    تداوم سنت های هنر باختر ایران خصوصآ آثارجنید و معاصرانش
    تآثیرپذیری از مکتب شیراز
    رهایی از تآثیرات هنر چین و پدید آوردن ویژگی های ایرانی
    ایجاد ترکیب بندی نا متقارن و خلق آثار متنوع و پویا
    ترکیب بندی های محکم و ساده و جهانی آرمانی تصاویر, متنوع متوازن و شاعرانه
    پیکره ها دقیق و ظریف ترسیم می شوند
    غالبآ اندازه ی سر نسبت به تن بزرگتر به تصویر در می آید.
اساتید معروف این دوره عبارتند از:
    روح ا… میرک
    منصور
    شاه مظفر( پسر منصور)
    محمد سیاه قلم ( حاج محمد هروی)
    مشهورترین نقاش عصر تیموری کسی جز کمال الدین بهزاد نیست او از برترین چهره های نقاشی ایران می باشد
  تأثیرات بهزاد را بر کار نقاشان بعدی در ایران , هند , ترکیه و آسیای میانه می توان دید. نوآوری بهزاد در زمینه مفاهیم و مضامین نقاشی و هم در عرصه تکنیک و شیوه کار چشمگیر است. موضوع اصلی در آثار بهزاد انسان است انسان در نقاشی های او به صورتی پویا و واقع نمایانه به تصویر در می آید. در ککتب هرات و دوره بهزاد کتاب هایی چون دیوان میر علیشیر نوایی و تاریخ طبری تهییه و تولید شده اند کتاب های بوستان سعدی و خمسه نظامی نیز از آثار معروف اوست.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.