مکتب شیراز

مکتب شیراز: فارس

مکتب شیراز: فارس خصوصأ شهر شیراز در قرن های 8 و 9 ه.ق نقش مهمی در پیش برد هنر نقاشی ایرانی داشت. هنر شیراز در مسیری متفاوت از مکتب تبریز ایلخانی و عمدتأ در تداوم سنت های تصویری عهد سلجوقی گام بر می داشت. نگار گران در قرن هشتم پاسدار سنت های هنری قبل از حمله مغول و حتی از اسلام بودند. نگار گری های آن ها از تأثیرات بیگانگان به دور بودند و با تکیه بر مفاهیم و منابع ایرانی ومضامین تاریخی و سنتی شکوه ادوار گذشته را یادآوری می کردند.

خصوصیات نقاشی های شیراز در قرن هشتم ه.ق عبارتند از:

1-نقاشی های شیراز سترگ نما هستند.

2-فضای تصویری کم عمق است.

3-عوامل تصویر کم است.

4- گزینه رنگی محدود می باشد

کتاب های مصور شده در این دوران عبارتند از:

1-شاهنامه ی قوام الدین وزیر

2-مونس الاحرار ( محمد بن بدر جاجرمی)

3-شاهنامه ابراهیم سلطان

4-شاهنامه توپقاپی سرای و …

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.