مکتب بغداد

مکتب بغداد:(عباسی) 

مکتب بغداد:عباسیان از سده ی دوم تا اواسط سده ی هفتم ه.ق در مرکزیت جهان اسلام قدرت را در اختیار داشتند و سهمی بزرگ و توسعه ی هنر و تمدن اسلامی ایفا نمودند. شهرهایی همچون بغداد و سامرا و یا موصل مراکز فرهنگی عهد عباسیان بودند که مصورسازی کتاب نیز در آنها رواج داشت. چون نقاشان دربار عباسی اغلب از دیگر سرزمین ها آمده بودند به همین جهت سنت ها و شیوه های مختلفی از هنر بیزانسی و یا ایرانی را می توان در کتب آن ها مشاهده کرد. چند ملیتی بودن هنر مندان در دوره عباسی باعث شد تا آثار این دوره با عنوان مکتب بین المللی عباسی معرفی شود. از کتاب های معرفی شده در این دوران می توان به موارد زیر اشاره کرد:
    مقامات حریری
    التریاق( دیسقوریدوس)

 

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.