مکتب اصفهان

مکتب اصفهان( قرت 11 ه.ق ) پس از جابجایی پایتخت از تبریز به قزوین از رونق هنری قزوین کاسته شد و فعالیت های هنری به این شهر منتقل شد. پس از انتقال پایتخت به اصفهان این شهر یعنی اصفهان به صورت مهد هنر ایران در آمد. شهر اصفهان در ابتدای قرن11 ه.ق توسط شاه عباس اول به پایتختی برگزیده شد. در مکتب اصفهان تحولات جدی در فرم و محتوای هنری پدید می آید از جمله آنکه روند سنتی کتاب آرایی که به شکفتگی نهایی خود در قرن دهم رسیده بود پیگیری نشده ولی به جای آن نوع جدیدی از نقاشی که مستقل از کتاب ها بود تولید شد که رقعه نام داشت. رقعه ها تک نگاره هایی هستند که از ساختارهای سنتی نگارگری پیروی می کنند اما استقلال موضوعی دارند. اگرچه ممکن است اشعاری که در اطراف آنها نوشته شود با موضوع کتاب ارتباط نداشته باشد. رقعه ها اصلی ترین نوع تولیدات تصویری در قرن 11 ه.ق در اصفهان به حساب می آمدند از هنرمندان مکتب اصفهان که عمدتأ رقعه نگاری کرده اند به افراد زیر می توان اشاره کرد:

 • رضا عباسی
 • محمد یوسف
 • محمد قاسم
 • میر افضل
 • شفیع عباسی
 • محمد معین مصور

    ویژ گی های نقاشی مکتب اصغهان که بیشتر در رقعه ها دیده می شود شامل موارد زیر است:

 • جدا شدن مسیر نقاشی از مصورسازی کتاب و کسب استقلال صفحه نقاشی
 • کاهش عناصر تصویری به ویژه تقلیل تعداد پیکر ها
 • اهمیت یافتن موضوعات تغزلی و عاشقانه و عارفانه
 • تأکید بر عنصر خظ به خصوص اهمیت یافتن قلم گیری های پیچان و پر تحرک
 • تقلیل اهمیت رنگ و عدم استفاده از فام های درخشان و خالص و متنوع
 • واقع نمایی نسبی در نمایش حالت چهره ها بویژه پوشاک افراد
 • کاهش پیوند میان پیکر ها و محیط از جمله منظره طبیعی و معماری
 • ساده شدن موضوع ها و تناسب آن ها با توان خرید سفارش دهندگان که اغلب جز تاجران و بازرگانان بودند

  در قرن 11 ه.ق در مکتب اصفهان علاوه بر رقعه نگاری فرنگی سازی و نقاشی دیواری نیز مطرح می شوند    

 • فرنگی سازی

در کنار ورود نقاشی های غربی به ایران ابزار ها و وسایل جدید چون, رنگ روغن و بوم نیز وارد ایران شد. نفوذ نقاشی اروپایی با عواملی چون طبیعت گرایی, تلاش برای پرسپکتیو, سایه پردازی و پلان بندی و شباهت سازی می توان دید. از هنرمندانی که از تلفیق هنر اروپایی و ایرانی به صورت ناقص استفاده کرده اند می توان به افراد زیر اشاره کرد:

 • محمد زمان
 • علی قلی بیک جبه دار
 • نقاشی دیواری

رونق عمومی نقاشی در قرن 11 موجب شد تا نقاشان عرصه های جدیدی را در دنیای هنر بگشایند ازجمله احیای نقاشی دیواری پس از صد ها سال. نقاشی دیواری های اصفهان بیشتر توسط رقعه نگاران( شاگردان رضا عباسی) اجرا شده اند. مهم ترین نقاشی دیواری عهد صفوی را در کاخ های عالی قاپو وچهل ستون اصفهان می توان دید

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.