مبانی هنرهای تجسمی موقعیت نقطه

موقعیت مختلف نقطه در کادر را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.

 « برای مشاهده تصاویر کلیک کنید »

1 (18)

«برای مشاهده مبانی هنرهای تجسمی اینجا کلیک کنید»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.