آثار دانشجویان 1

گلچین آثار دانشجویان کاردانی به کارشناسی درس فیگور و فضا، رشته نقاشی دانشکده علمی کاربردی بندرعباس ترم اول مهره ماه 1394

 

آثار طاهره خوشبین فر

 

آثار مرضیه حریفی

 

 آثار مهدی جوذری

 

آثار روشنک قنبریان

 

آثار سارا پاکدامن

 

آثار سمانه آریان فر

 

آثار فاطمه سهرابی

 

آثار مریم احترامی

 

آثار هادی بانوج

 

آثار منا تابدار

 

آثار نگین حسن زاده

 

آثار طاهره حسینی

 

آثار فریده اسلامی

 

آثار فائزه زینل زاده

 

عکس: منا تابدار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.