مِلمِداس

ملمداس

مِلمِداس در شبی که ماه کامل است در دریا ظاهر می شود و با عشوه گری و حرکات موزون ملوانان را به سمت خود جذب می کند. ملوانان خود را در آب می اندازند و شنا کنان به طرفش می روند اما هنگامی که به او رسیدند او با داس هایش که در زیر آب پنهان کرده  آن ها را از بین می برد. ملمداس موجودی شبیه پری دریایی است . این موجود که از افسانه های ساکنین حاشیه خلیج فارس می باشد دارای بالاتنه بسیار زیبا و جذاب است . اما در قسمت پایین تنه دو داس بزرگ، برنده  و بسیار خطرناک دارد. در بعضی مناطق استان هرمزگان  دستان او را بجای پا هایش، شبیه داس می دانند. ملمداس در مناطق مختلف استان هرمزگان با نام های «مُم داس» «اُم الداس» «میل داس» نیزشناخته می شود.

این اثر با اشاره به داستان ملمداس با خاک های رنگی جزیره هرمز اجرا شده است

 5 فروردین 1387

بلوار ساحلی  بندرعباس

با سپاس فراوان از :

بابک بافهم ، مجید عباس دشتی ، فائزه محسنی