مسجد ناصری بندرعباس

1

این مسجد در سال 1304 شمسی توسط محمد علی ناصری حیدرآبادی بنا شده است .سبک بنای مسجد از معماری سنتی جنوب ایران بهره جسته و سقف آن از چوب مخصوصی بنام صندل یا (چندل) که از هندوستان آورده می شده ،ساخته شده است این مسجد دارای تزیینات گچ بری ارزنده است و قدمت آن به دوره قاجاریه می رسد . بنا دارای دو مناره  و یک گنبد مرکزی می باشد .

2

تصویر شماره 2 : گنبد اصلی بنا دارای نقوش هندسی برجسته می باشد که مرکز آن به شکل یک گل است که دور تا دور آن با آیات قرآنی منقوش شده است .

3

تصویر شماره 3 :دیوار سمت چپ در ورودی به مسجد ، با کاشی هایی که بشکل هندسی تزین شده و در وسط آن یک 18 ضلعی که با اسامی الله و محمد و علی تزیین شده و در دو طرف آن در یک لوزی اسم علی نوشته شده است .

4

تصویر شماره 4: پنجره های چوبی  متعدد نمای بیرونی مسجد که با اشکال هندسی و شیشه های رنگی تزیین شده است .

5

تصویر شماره 5: در ورودی به صحن مسجد از جنس چوب است که با اشکال هندسی معرق کاری شده و دو گل برجسته با فاصله معینی روی آن قرار دارد .

6

تصویر شماره6 :گنبد کوچک مسجد با اشکال هندسی با رنگ های زیبا کاشی کاری شده است با اشکال برجسته تزیین شده است .

7

تصویر شماره 7 :راهروی ورودی مسجد که دارای دو تاق کاشی کاری شده با دیوارهای آجری که با کاشی های بشکل هندسی کاشی کاری شده است .

8

تصویر شماره 8: پنجره های داخلی مسجد با شیشه های رنگی منقوش شده با گل هشت پر.

8

تصویر شماره 9: ستون های داخل مسجد که شش عدد می باشد ،پایین ستون سنگ لوح کار شدهو بقیه ستون با آجر همانند سایر قسمت های مسجد با کاشی های نقش دار تزیین شده .

9

تصویر شماره 10 :تاق در ورودی مسجد که از سه ردیف بصورت اشک و روی آن بصورت چندضلعی کاشی کاری شده است .

10

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.