مبانی هنرهای تجسمی مقدمه

آموزش مبانی هنرهای تجسمی

عناصر و كيفيت نيروهاي بصري:

عناصر و كيفيت نيروهاي بصري در هنرهاي تجسمي به دو بخش كلي تقسيم مي شوند:

1. بخشي كه با آنها به طور فيزيكي و ملموس سر و كار داريم مانند : نقطه، خط، سطح، رنگ، شكل، بافت ، اندازه و تيرگي – روشني.

2. كيفيات نیروهای بصري، حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به كار بردن عناصر بصري مي باشند مانند : تعادل، تناسب، هماهنگي و كنتراست كه به نيروهاي بصري يك اثر تجسمي استحكام مي بخشند.

دیدن و نگاه کردن:

در يك معناي كلي عمل ديدن واكنش طبيعي و خود به خود است كه عضو بينايي در مقابل انعكاس نور از خود نشان مي دهد و انسان به طور طبيعي رنگ، شكل ، جهت، بافت ، بعد و حركت چيزها را به وسيله پيام هاي بصري دريافت مي كند. اما در هنر و نزد هنرمندان ديدن مي تواند فراتر از يك عكس العمل طبيعي تعبير شود.

در نگاه هنرمند جهان به صورت عميق تر ادارك و تعبير مي شود. او علاوه بر ديدن اشياء به روابط و تناسبات آن ها با يكديگر به دقت توجه مي كند. همين توجه و نگاه موشكافانه به جهان و پديده ها به نحوي در آثار او جلوه گر مي شود كه گويي هيچ كس ديگر قبلاً آن ها را آن گونه نديده است.

كادر در هنرهاي بصري:

كادر يا قاب تصوير محدودهي فضا يا سطحي است كه اثر تجسمي و تصويري در آن ساخته مي شود. به طور كلي منظور از كادر در هنرهايي كه با سطح سر و كار دارند و بر سطح به وجود مي آيند همان محدوده اي است كه هنرمند براي ارائه و اجراي اثر خود بر مي گزيند.

كادر مي تواند اندازه ها و شكل هاي گوناگون داشته باشد مثل مربع، مستطيل، لوزي، ذوزنقه، دايره، بيضي چند ضلعي يا حتي تلفيقي از اين اشكال به صورت منظم و غيرمنظم باشد.

هنرمند با انتخاب بخشي از فضا و جدا ساختن آن از ساير بخش ها وفضاي پيرامون توسط كادري مشخص دو كار انجام مي دهد :

اول اينكه ارتباط كادر را با محدوده ي داخلي اثر برقرار مي كند و انرژي بصري را كه از درون به بيرون گرايش دارد، محصور مي سازد.

دوم اينكه انرژي هاي بصري بيرون از كادر را كه مي خواهند به درون آن نفوذ كنند به كنترل درخواهد آورد.

ساختار:

سامان کلی اجزا و بخش ها براساس ارتباط پویای آنها. این واژه در هنر یا مهندسی کاربرد دارد، ولی مثلا در هندسه به کار نمی رود. (زیرا در هندسه با مقولات دینامیک سروکاری نیست)

ساختار صوری:

اصطلاح (ساختار)، همچنین به نمود سه بعدی شکلها  در فضای پرسپکتیوی اطلاق می شود. اما به صورت کلی ساختار صوری، الگوی کلی روابط و کار کردهای عناصر متشکله یک طرح است. باید توجه داشت که ساختار صوری یک اثر هنری از انتظام نیروهای بصری حاصل می آید، و صرفا نتیجه کار کنار هم نهادن ساده عناصرنیست و بنابراین معنای معینی را در خود دارد.

«برای مشاهده مبانی هنرهای تجسمی اینجا کلیک کنید»

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.