لطفا برای فعال سازی اینجا را لمس کنید.

انگار پوست به ذاته دارای لطافت، زیبایی و اروتیسم است که وقتی بر فرم های برجسته و فرو رفته قرار می گیرد زیبایی آن دو چندان می شود حتی اگر پوست پرنده ای پرکنده یا حیوانی بی پشم باشد. نقاشی از بدن برهنه سابقه دیرین در تاریخ هنر دارد تماشای برهنگی لذت بخش است، این لذت برای هنرمند چندین برابر است لذت دیدن و باز آفرینی لذت. کم نیستند نقاشانی که تمام عمر خود را صرف هرچه لطیف تر نشان دادن پوست بدن کرده اند مانند رنوار و یا بر عکس چون پوست های ضمخت آثار لوسین فروید. تصور بدن بدون پوست وحشتناک است پوست ما را به لذتی عمیق می رساند چه در بدن های اسطوره ای و مقدس نقاشی های رافائل باشد چه در بدن های کلیمت چه در بدن های تکه پاره از جنگ دکونیگ.

 

<<برای مشاهده سایر یادداشت های هنری کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.