لبخند

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای لبانت         

  لبخند بزن

  لبخند بزن

  لبخند بزن که جهان سخت محتاج لبخند تو است

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.