فوویسم

فووها: LES FAUVES

فوویسم: fauvism

فوویسم، کارکرد رنگ ها را دگرگون کرد و نخستین جنبش مهم در نقاشی سده بیستم به شمار می آید که تاثیر زیادی بر هنرمندان نسل های بعدی گذاشت.

فووها به معنای: وحوش:

در نمایشی که این نقاشان در سالن پاییز برگزار کردند (1905)، لویی وسل – روزنامه نگار و منتقد-  به علت خشونتی که در کار این نقاشان دید. آن ها را  فووها ( یعنی وحوش) نامید. این گروه در شکل گیری اکسپرسیونیسم آلمان تآثیر عمده داشت. – این نام را بر آنها نهاد.

(او حضور تندیس یک کودک به شیوه رنسانس پیشین را در جوار نقاشی های آنان بهانه قرار داد، و با لحن تحقیرآمیزی این جمله را نوشت: ) دوناتلو در میان وحوش.

علت اهمیت فوویسم:

  1. ترکیب برخی جنبه های صوری نقاشی پست امپر سیونیسم
  2. بهره گیری جسورانه از رنگ ناب 
  3. آزادسازی رنگ از کارکرد توصیفی محض
  4. تاکید بر ارزشهای تزئینی و بیانی رنگها

فووها گروهی از نقاشان جوان بودند که به سبب گرایشهای مشابه، طی چند سال با یکدیگر همکاری داشتند. فوویسم برای بیشتر اعضای گروه فقط مرحله ای گذرا در هنرشان بود. و چندی نگذشت که هر یک از آنان به شیوه ای یکسره متفاوت گرایید. برخی هنرشناسان ، زیبایی شناسی فوویسم را جلوه خاصی از اکسپرسیونیسم میدانند که در فرانسه ظاهر شد.

ماتیس:

نخستین تصویرهای فوویست را ماتیس آفرید(حدود 1899) و او همواره برجسته ترین عضو گروه بود. ویژگی این سبک استفاده از رنگ های خالص و تابناک است که به گونه ای مستقیم و پرخاشگرانه به کار گرفته می شوند.

تفاوت فوو ها و امپرسیونیست ها:

فوو ها همچون امپرسیونیست ها به طور مستقیم از روی طبیعت نقاشی می کردند. ولی در کار آن ها نوع واکنش بیانگرانه قوی در برابر سوژه هایی که نقاشی می کردند دیده می شد.

گروه فووها از تجمع سه دسته نقاش پدید شد.

شاگردان گستاو مرو مجتمل بر ماتیس، مارکه، روئو، مانگن، کاموآن، پویی;

ولامینک و درن، که از شاتو آمدند;

دوفی براک، فری ئس، که از لوهاور آمدند. دونگن- نقاش هلندی – با آنها همکاری کرد. اینان کمابیش از وانگوگ، گوگن، نئوامپرسئونیستها و سزان اثر گرفته بودند.

بارزترین ویژگی نقاشی فوو ها:

بارزترین ویژگی نقاشی آنها کار بست اختیاری رنگهای تند برای تجسم کیفیت های عاطفی و تزیینی- و گاه برای فضا سازی به روش سزان – بود.

حضور فوو هادر سالن پاییز و مستقلان:

این جنبش در نمایش های گروهی سالن پاییز، و سالن مستقلان به اوج شکوفایی خود رسید.

 

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.