نمایشگاه گاریز یا زیبایی شناسی درد- فرایند چیدمان و نصب آثار

فرایند چیدمان و نصب آثار یکی از مهمترین مراحل نمایشگاه چیدمان آثار در گالری می باشد. چیدمان مناسب برای درک مخاطب اهمیت زیادی دارد. چه بسا آثار بسیار خوبی که با چیدمان نامناسب از کیفیت آن کاسته شود. تصاویر چیدمان این نمایشگاه در عکس های زیر آمده است.

«برای دیدن سایر نمایشگاه ها کلیک کنید»

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.