علوم در صفویان

صفویان از دودمان ایرانی بودند که بین سالهای 907 تا 1135 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمین های مجاور آن فرمانروایی کردند.

شاردن:

شاردن یکی از سیاحان نام آور اروپا در روزگار صفویان است که دستاوردهای علمی ایرانیان و چینیان را در ردیف اروپاییان قرار می دهد و می گوید بعضی از قضایا و قواعدی که در غرب نو و تازه به حساب می آید در کتب گذشته ایرانیان و اعراب پیدا می شود اما شاردن بیشتر تحت تأثیر میراث گذشته بود، تا علوم اسلامی که عناصر ایرانی در آن دست بالایی داشتند با وجود دانشمندانی چون ابن سینا و عمر خیام- خوارزمی و طوسی به اوج خود رسید که بعدها این علوم رو به افول رفت و فقط در طب دستاوردهایی حاصل شد.

با وجود این چندین عامل مؤثر به این دوره از تاریخ علم اهمیت ویژه ای بخشیده است ایران کانون کشفیات اصیل نبود بلکه مکانی برای مبادله افکار و اندیشه های برشمرده می شد کشمکش طولانی و تلخ شاهان صفوی و ترکان عثمانی موجب علاقه به تکنولوژی و فن آوری شد.

دون خوان:

دون خوان (اروج بیک): تعداد زیادی از چرخهای آبی در کنار رودخانه ها و برکه ها می شود اینها را از روی چرخهای آبی و آسیابهایی که در لاگوبیل دیدیم ساخته اند- زره های ساخته شده از صفحات نازک فولاد (شدیداً قلابی) هستند که گاهاً صادر هم می شوند. و دوباره طبابت می نویسد: عمل آنها در شفای بیماریها مثل ملل وحشی دیگر است و از گیاهان دارویی استفاده کرده و رژیم غذایی شدیدی را تجویز می کنند و در بیماری ای همچون چرک گلو و … دست به حجامت می زنند. مردم سخت گرفتار خرافاتند و معتقد به تفأل و جادو و جنبل و تصور می کنند که با توسل به دعا در مسجد به شفای عاجل خواند رسید و یا به دردهایشان درمانی پیدا خواهند کرد»

تامس هربرت:

یکی دیگر از سیاحان انگلیسی که در زمان مرگ شاه عباس اول در ایران بود تامس هربرت بود که درباره طبیبان می نویسد: تا آنجا که توانستیم بفهمیم اینها علوم را یاد می گیرند و معدودی از آنها فیلسوف هستند با وجود این کتابخانه آنها کوچک است، کتابهای آنها اغلب عربی، ولی فشرده و مفید است و همواره موجب پشرفت علم و عمل آنها می شود گمان می کنم آنها گیاهان و سبزیجات را به کانیها ترجیح می دهند آنها استاد علوم و حکیم هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.