مجموعه طراحی ۱۳۷6

طراحی 1376

گلچینی از مجموعه طراحی های احسان میرحسینی در سن 12 سالگی که در سال 1376 کشیده شده است. این مجموعه طراحی ها شامل طراحی چهره می باشد. 1

 برای دیدن آثار در اندازه ی بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

  <<برای مشاهده سایر طراحی ها کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.