طراحی لباس هدی شاهی

در تصاویر زیر شیوه چیدمان نقطه، خط، سطح، بافت و نقوش را در طراحی لباس می بینید. کاربرد نقطه در طراحی لباس، کاربرد خط در طراحی لباس، کاربرد سطح در طراحی لباس، کاربرد بافت، نقش در طراحی لباس بسیار اهمیت دارد.

طراحی لباس های هدی شاهی را در تصاویر زیر ببینید.

برای مشاهده سایر قسمت های آموزش طراحی لباس کلیک کنید

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.