طراحی لباس هدی شاهی

در تصاویر زیر شیوه چیدمان نقطه، خط، سطح، بافت و نقوش را در طراحی لباس می بینید. کاربرد نقطه در طراحی لباس، کاربرد خط در طراحی لباس، کاربرد سطح در طراحی لباس، کاربرد بافت، نقش در طراحی لباس بسیار اهمیت دارد.

طراحی لباس های هدی شاهی را در تصاویر زیر ببینید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.