آموزش طراحی طبیعت بیجان معاصر

برای ترسیم طراحی از طبیعت بی جان حتماً نیازی نیست که از گلدان یا اشیائی باشد که در طراحی به صورت اشکال تکراری در آموزش مرسوم هستند. استفاده کنید. در کنار آن ها شما برای نزدیک شدن به فضای معاصر حداقل به لحاظ فرم و ساختار بهتر است که طراحی از طبیعت بی جان را روی محصولات امروزه که در زندگی ما کاربرد دارند امتحان کنید. مثلاً طراحی از انواع سس، شامپو ها، جعبه های عطر و تکنولوژی های روز مثل موبایل و…  آثار  نقاشان سوپر رئالیسم مانند رلف گوینگز به این صورت می باشد.
cell-phones-smartphones mama-jo-sauce_web-mockups_207642g-shampoo-elegir-tipo-pelo shampoo

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.