آموزش طراحی چهره

File0028 File0021File0022

طراحی از چهره جوان

1 copyطراحی از چهره پیرمرد

23 copyطراحی از چهره پیرزن

175 copy

طراحی از چشمscreenshot001-copy

traditional_eye_tutorial

278a25eb92eeef4076d45b7559d9041a

طراحی از لب

28cfe67181e4f00ecc8953144fe1fc96

Lips_by_maga_a7ximages

طراحی از گوشEar_Tutorial_by_MasterSS

طراحی از بینی

Step By Step Nose 9be65e8082d1e7e2c3833728fcc65889  

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.