آموزش طراحی میوه سیب

یکی از ساده ترین شیوه ها برای طراحی از میوه، ساده کردن آن ها به اشکال ساده هندسی است. در این روش میوه ها به سه شکل دایره، مثلث و بیضی دسته بندی می شوند.آموزش طراحی از میوه های دایره شکل مانند آموزش طراحی گلابی و آموزش طراحی انار نیز به همین صورت می باشد.

1

طراحی سیب: red-apple 

برای طراحی سیب ابتدا یک دایره کشیده می شود سپس با خط منحنی از بالا و پایین کمی به سمت داخل دایره را تغییر شکل می دهیم و در نهایت طراحی سیب کامل می شود.

 

ابتدا سعی کنید با خطوط رها و دست آزاد چندین دایره را اتود کنید. سپس دایره مورد نظر را متناسب با اندازه میوه مدل ترسیم کنید.

قسمتی از بالا و پایین را به سمت داخل انحنا داده و فرم سیب را طراحی کنید.

در انتها برگ را سیب اضافه کنید. در این مرحله میوه آماده سایه روشن زدن یا رنگ آمیزی است.

red-apple-w-bite    

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.