آموزش طراحی ترکیب بندی طبیعت بیجان

برای تمرین در نحوه ترکیب بندی در طبیعت بی جان می توانید، چیدمانی متفاوت از اشیاء را در منزل انجام دهید. سپس از آن ها عکس بگیرید. این تمرین دید شما را برای درک بهتر ترکیب بندی اشیاء در یادگیری طراحی قوی می کند.می توانید از چیدمان های خود طراحی کنید یا بهترین عکس ها را به عنوان مدل برای طراحی انتخاب کنید.  img_4464

عکس : فاطمه منصوری

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.