شن نگاری

شن نگاری(نقاشی با ماسه):Sandpainting
اسلوب نقش اندازی با شنهای رنگین, که در میان سرخپوستان شمال امریکا (همچنین,در تبت,ژاپن وبومیان استرالیا), در ارتباط با ایینهای مذهبی رایج بوداین نقاشی ها, هر بار از نو اجرا می شدند.
دایره النعارف هنر، رویین پاکباز

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.