شلوار بندری 1

شلوار  ودویی به دلیل استفاده از نوارهایی با نام « ودو» نام گذاری شده است.  شلوارهای سنتی متعلق به استان هرمزگان زیر مجموعه هنر خلیج فارس قرار دارد. شلوارها بسیار زیبا و اصیل طراحی شده اند. انواع شلوار ها عبارتند: شلوار جنگلی، شلوارگل بالا، شلوار ودویی، شلوار بادله، شلوارنیم بادله، شلوار دم پاچه ای، شلوار گل ابریشم، شلوار هزار پولک، شلوار نگینی و…

«برای مشاهده تصاویر کلیک کنید»

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.