سینما شهرزاد بندرعباس

سینما شهرزاد یا سینما شلکن یا سینما کلپکی

پشت سینما شهرزاد بندرعباس در قسمت ” اداره پست کنونی محوطه ای به نام ” گِل کنی ” بود. مردم از اینجا گِل و شَل می بردند به همین دلیل به سینما شهرزاد “سینما شلکن ” گفته می شد. این سینما سرباز بوده و به روایت قدیمی ها همیشه تعدادی مارمولک روی پرده سینما بوده و از آن جایی که در گویش بندری به مارمولک “کلپک” گفته می شود. این سیما به “سینما کلپکی” هم معروف بوده  است.

 

8751121448702465941
……
سینما شلکن (شهرزاد)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.