سوپره‌ ماتیسم

سوپره‌ ماتیسم: Suprematism

سوپره ماتیسم: سوپره ماتیسم یک جنبش هنر انتزاعی روسی بود که مالویچ آن را در 1915 پایه گذاری کرد.

نقاشی های سوپره ماتیستی مالویچ خالص ترین آثار انتزاعی بودند که تا آن زمان آفریده شده بودند زیرا وی آفرینش خود را به شکل های پایه هندسی- مربع. مستطیل. دایره مثلث و ضربدر- و دامنه محدودی از رنگ ها محدود می ساخت شیوه او در نهایت به آفرینش مجموعه تابلو های سفید بر سفید انجامید که یک مربع سفید را روی زمینه سفید نشان می داد.

در تضاد با ساختگری ( کنستروکتیویسم) که بر کارکرد فایده مندانه هنر تآکید می کرد. سوپره ماتیسم وسیله ای برای ابراز ایده های معنوی مالویچ بود.

او نوشت که: سوپره ماتیست ها آگاهانه از هرگونه بازنمایی عینی محیط اطرافشان روی گردانده اند تا بتوانند به اوج هنر بی نقاب دست یابند و از بلندای آن زندگی را از ورای منشور احساس ناب هنری برنگرند. مالویچ هر چند پیروان بلاواسطه زیادی در روسیه نیافت ولی بر تحول هنر و طراحی در غرب تآثیر عظیمی بر جای نهاد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.