سومین نمایشگاه برقع

1- اولین نمایشگاه برقع

2- دومین نمایشگاه برقع

وبسایت برقع برگزار می کند؛ سومین نمایشگاه برقع با عنوان ” ناخودآگاه” در گالری مرداد می باشد؛ این نمایشگاه با رویکرد طراحی با هفت شرکت کننده برگزار می شود. برای دیدن جزییات روی عنوان کلیک کنید.

1- سومین نمایشگاه گروهی برقع- خبر

2- سومین نمایشگاه گروهی برقع-مصاحبه با مریم تقی زاده

4- سومین نمایشگاه گروهی برقع-مصاحبه با الهه تخشاهی

5- سومین نمایشگاه گروهی برقع-مصاحبه با مریم ارزنلو

6- سومین نمایشگاه گروهی برقع-مصاحبه با هنگامه سالارحسینی

7- سومین نمایشگاه گروهی برقع-مصاحبه با ویدا زیارتی

8- سومین نمایشگاه گروهی برقع – برقع آثار