سوداگری هنر

سوداگری هنر:

خرید و فروش و مارکت هنر همیشه مورد توجه هنرمندان و علاقه مندان و دلال ها بوده است. در غرب، داد و ستد و دلالی آثار هنری همواره با مجموعه داری همراه بوده است. اما شیوه هایی متفاوتی در طول تاریخ برای سوداگری هن و آثار هنری بوده که در ادامه تعدادی از آن ها آورده شده است.

 دلالان حرفه یی، که با فروپاشی امپراتوری روم  ناپدید شده بودند، اندک زمانی پس از پیدایی مجموعه داران بزرگ، از نو رخ نمودند و به یاری هنرمندان و کارشناسان هنری پاگرفت.

فرستاده ی سیاسی:

 در گذشته، سوداگر هنر همان فرستاده ی سیاسی می بود که جانب شاه یا شاهزاده ای ماموریت خرید آثار هنری می یافت.

دلال- هنرمند

 گاهی خود هنرمندان این نقش را بر عهده داشتند. تا قبل از انقلاب فرانسه( 1789)، بیشتر نقاشان، آثار« استادان قدیم» یا مجسمه های عتیق را برای حامیان خود فراهم می آورند.

سده ی شانزدهم:

 آغار تاریخ سوداگری هنر به سده ی شانزدهم باز می گردد.

– تضعیف تدریجی اصناف و افزایش شمار مجموعه داران و سیاحان، به ازیاد متقاضیان آثار هنری می انجامد.

سده ی هفدهم:

2- در سده ی هفدهم، به خصوص در هلند، بازاری وسیع برای کالای هنری پدید می آید.

سده ی هجدهم:

 در سده ی هجدهم، با از میان رفتن انحصار هنرپروری لویی چهاردهم، هسته های جدیدی در پیرامون شماری مجموعه دار پاریسی شکل می گیرد.

سده ی نوزدهم:

اما در سده ی نوزدهم، عصری جدید در سوداگری هنر آغاز شد، که برای هنرمندان نوآور اهمیت بسیار داشت. این تحول ناشی از فاصله ای بود که میان هنر رسمی آکادمی ها-  که همچنان هنر پروری را در انحصار داشتند- و هنر پیشرو، پدید شده بود.

یکی از عوامل پایداری و  پیشرفت نقاشان نوآور، وجود دلال و منتقدانی چون دوران روئل، ولار، کانوایلر و دیگران بود. اینان، نظیر سوداگران هلندی سده ی هفدهم؛ غالبا آثار نقاشان مورد نظرشان را پیش خرید می کردند، و گاه به آنها کمک هزینه می پرداختند؛ و نیز چون هنر پروران فرهیخته ی پیشین با رفتارهای غیر عادی هنرمندان کنار می آمدند. و با برپایی نگارخانه تجاری باعث بر قراری ارتباط میان هنرمند و مردم می شدند.

دلال- منتقد:

نقش دلال – منتقد، نیم قرنی در پیشبرد هنر غرب موثر افتاد( تقریبا از 1870 تا 1920).

ولی همراه با توسعه ی حمایت دولت و بخش خصوصی از هنرمندان، و تنوع فزاینده ی سلیقه ها، اعتبار دلال- منتقد به عنوان مدافع اصلی هنرمند تقریبا منتفی شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.