سبک

سبک از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید.

سبک روش و رویکردی است که هنرمند از آغاز تا پایان یک پروژه ( عموما یک دوره) انتخاب می‌کند  که شامل انتخاب‌های منسجم و یک دست سوژه ، چگونگی اجرای سوژه ، سازمان دهی بصری ، ابزار و انتخاب‌های متمایز و قابل تشخیص می‌باشد.

عناصر سبک :

 موضوع : موضوع شامل اشیاء . انسان . حیوانات . معماری ، مناظر و طیبعت می‌باشد .

ساختار : ترکیب بندی ، نظم و کنتراست ، رنگ و کیفیت‌های بصری است. به صورت کلی مطالعه و تمرین مبانی هنرهای تجسمی در بهبود کیفیت ساختار بسیار به شما کمک خواهد کرد.

زیبا شناسی :   شامل عناصر عاطفی ، نمادین، روانشناختی  و انتزاع است .

 سبک : یه قول استفان بایلی ” سبک پری ست که به نیزه کمک می‌کند  تا به هدف بزند ، نه آن پری که برای تزئین بر روی کلاه توست”.

  و به نقل از سیدنی لومت : سبکی که خود رانشان می‌دهد فقط تزئین باشد سبک نیست سبک باید در خدمت ایده باشد و باید میان ایده و سبک ارتباط وجود داشته باشد .

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.