ساسانیان

ساسانی:

اردشیر اول ( یا اردشیر بابکان ) در حدود ۲۲۴ قم قیام کرد و سلسله پارتیان را برچید و سلسله ساسانی را بنیان نهاد.

هنر ساسانی:

 1. هنر ساسانی متاثر از هنر شرق هنر یونانی- رومی و کمی هنرشرق دور است.
 2. هنر ساسانی متاثر از هنرهای دیگر بود اما هویت مستقل خود را داشت.
 3. هنر ساسانی بر هنر اسلامی پس از خود تاثیر گذاشت.
 4. هنر ساسانی هنر شاهانه و خدمت نمایش شکوه پادشاه است.
 5. هنر ساسانی دارای نقوش گیاهی، جانوری، انسانی و نمادین است.
 6. هنر ساسانی جلوه ای از وحدت را در عین کثرت و تنوع در تمام صنایع هنری و معماری داشت.

معماری ساسانی:

 1. کاخ اردشیر اول معروف به « قلعه دختر » در فیروز آباد: در زمان اردشیر اول
 2. کاخ سروستان : در زمان پادشاهی بهرام گور
 3. کاخ تیسفون یا ایوان مداین: در زمان شاپور اول
 4. کاخ بزرگ بیشاپور
 5. آتشکده ها مانند آتشکده فیروز آباد. در زمان اردشیر اول

کاخ بیشاپور

کاخ سروستان

کاخ اردسیر اول

ابداعات معماری ساسانی :

 1. ابداع پوشش دادن بنای چهارگوش به جای سقف طاقی با گنبد
 2. ابداع تغییر طرح دایره شکل شهرها که در اشکانی رایج بود به طرح مستطیل شکل

کاخ اردشیر اول:

 1. اولین بنای دوره ساسانی کاخ اردشیر اول یا قلعه دختر در فیروز آباد است. این بنا دارای اتاق شاهی مربع شکل بود و به جای سقف طاقی با گنبد پوشیده شد.
 2. این ابداع یعنی « پوشش دادن بنای چهارگوش با گنبد » به عنوان مشخصه معماری ساسانی رواج یافت و بعدها در معماری اسلامی به کار برده شد

کاخ اردشیر اول

کاخ تیسفون:

 1. کاخ تیسفون یا ایوان مداین( طاق کسری) در زمان شاپور اول ساخته شد و اکنون در عراق است.
 2. مانند اغلب کاخ های بیم النهرین و هخامنشی بر صفه بنا شده است.
 3. این بنا تحولی در معماری ساسانی و عظیم ترین مقر پادشاهان ساسانی است.
 4. آتشکده ها علاوه بر فیروز آباد در کازرون، نطنز و بیشاپور نیز ساخته می شد.

کاخ تیسفون

کاخ تیسفون از نمای بالا

تزئینات معماری:

 1. تزئینات معماری ساسانی شامل موزائيک کاری، نقاشی دیواری، گچ بری و نقش برجسته است
 2. نقوشی تزئینات : نقوش حیوانی، گیاهی، انسانی و هندسی است.

نقش برجسته:

 1. بزرگی و شمار زیاد نقش برجسته ساسانی حائز اهمیت است.
 2. به جز کتیبه ی سلماس و طاق بستان، تمام کتیبه های نقش برجسته در فارس قرار دارد.
 3. بزرگترین نقش برجسته ساسانی منسوب به اردشیر اول در فیروز آباد است.

دو موضوع نقش برجسته ها که از زمان اردشیر اول باب شدند.

 1.  اعطای عنوان شاهی به از یک مقام ربانی ( اهورامزدا )
 2.  پیروزی شاه بر دشمنانش

بعدها در طاق بستان صحنه شکار خوک در نیزار نیز دیده می شود.

خسرو پرویز در حال دریافت حلقه شهریاری، طاق بستان

چیرگی شاپور یکم بر والرین، امپراتور روم، در نقش رستم.

تاج بخشی به اردشیر یکم، نقش رجب

اردشیر  و ملازمانش، شهر گور (فیروزآباد کنونی)

نمایی از نقش برجستهٔ تاج ستانی اردشیر دوم

شهر سازی ساسانی:

یکی از ابداعات ساسانی در زمان اردشیر اول رخ داد. تغییر طرح دایره شکل شهرها که در اشکانی رایج بود به طرح مستطیل شکل بود.

قالی بافی:

 1. فرش بهارستان که با نخ های ابریشم،‌ زرین و سیمین بافته شده است. این قالی در کاخ تیسفون بود که پس از حمله اعراب تکه تکه شد.
 2. مهمترین موضوعات، نقش باغ و صحنه های شکا بود. قالیهای باغ نما آن قدر بسیار محبوب بود که باغ ها بر اساس آن ها درست می شکردند.

جاده ابریشم:

ایران بر سر راه چین که بزرگترین تولید کننده ابریشم و روم که بزرگترین مصرف کننده آن بود، قرار داشت. مسیر انتقال ابریشم که بعدها جاده ابریشم بود از ایران می گذشت. کارگاه های زیادی برای بافت ابریشمی در شوشتر، جندی شاپور و ایوان کرخه ساخته شد.

جاده ابریشم

صنایع دستی ساسانیان:

صنایع دستی ساسانیان شامل آثار فلزی است که در نهایت ظرافت اجرا شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.