سازهای خلیج فارس

توضیحاتی خلاصه در خصوص در خصوص سازهای سنتی حاشیه خلیج فارس را در تصاویر می بینید.

4 12 22 32

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.