ساخته گزیده و شیء یافته

ساخته گزیده:

شی روزمره – و غالبا فرآورده ی صنعتی – که توسط هنرمند انتخاب شود، وبه منظور القای فکری خاص، بدون هیچگونه تغییری در آن به نمایش درآید. مارسل دوشان این اصطلاح را درآمریکا به کار گرفت و تفاوت آن را با شیء یافته مورد تاکید قرار داد. بعدها هنرمندان وابسته به جنبش های پاپ آرت و کانسپچوآل آرت از اشیای (ساخته گزیده) بسیار استفاده کردند.

شیء یافته:
شیئی دم دست که هنرمند آن را تغییر می دهد و یا چیزی بر آن می افزاید, و چون اثر هنری عرضه می دارد (مثلا: صدف, سنگ, تنگ, تنه درخت و اشیایی طبیعی از این دست).
به این دلیل که هنرمند در انتخاب و تغییر شیء سلیقه یا درک زیبایی شناختی خود را دخالت میدهد, از ساخته گزیده متمایز است.

دایره المعارف، رویین پاکباز

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.